top of page

Whistleblowing

3PLogistiikka Group on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii edistämään eettisiä toimintatapoja. Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

3PL:n henkilöstö, kumppanit ja muut yhtiön sidosryhmät voivat ilmoittaa lakien ja 3PL:n yleisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta 3PL:n anonyymin ilmoituskanavan (whistleblowing) kautta.

 

Tämän kanavan kautta voi ilmoittaa esimerkiksi seuraavista rikkomusepäilyistä: eturistiriidat ja lahjonta, ihmisoikeusrikkomukset, taloudelliset väärinkäytökset, ympäristörikkomukset. Ilmoituskanavassa ei käsitellä asiakasreklamaatioita, häiriöilmoituksia tai yleisiä HR-asioita. Ilmoituskanava koskee 3PLogistiikka Group Oy:tä ja sen määräysvallassa olevia tytäryhtiöitä. Ilmoituskanava on saatavilla suomeksi, eestiksi ja englanniksi.

Milloin on hyvä jättää ilmoitus whistleblowing-kanavan kautta

Rohkaisemme sinua aina ensisijaisesti ottamaan yhteyttä ilmoitettavasta asiasta vastaavaan johtajaan, esihenkilöön tai vastuuhenkilöön. Ilmoituksen tekijän tulee olla vakuuttunut ilmoituksensa faktojen todenperäisyydestä ja toimia aina rehellisesti ja vilpittömin mielin. Syytöksiä ei pidä esittää vahingoittamistarkoituksessa eikä silloin kun tietää ne perättömiksi. Tietoisesti totuuden vastaisten ilmoitusten jättäminen palveluun saattaa johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin. 3PL toivoo, että ilmoituksen tekijä tekee ilmoituksen ensisijaisesti omalla nimellä. Halutessaan ilmoituksen voi jättää myös nimettömänä.

 

Ilmoitusten käsittely

Kaikki ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti tehtävään koulutettujen ja nimettyjen henkilöiden toimesta. Käsittely tapahtuu lain asettamissa aikarajoissa. Käsittelijät voivat tarvittaessa pyytää luottamuksellisesti tietoja ja asiantuntemusta muilta henkilöiltä. Henkilöt, joita epäilykset koskevat tai joihin ne liittyvät, eivät saa tehtyjä ilmoituksia tietoonsa.

 

Ilmoitusten suojattu käsittely

Anonymiteetin varmistamiseksi palvelu toteutetaan EasyWhistle:n teknisellä alustalla. Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Voit seurata ilmoituksen käsittelyä ainoastaan järjestelmän antaman henkilökohtaisen jättökoodin avulla.

 

Tietojen poisto

Ilmoituskanavalle jätettyjä tietoja säilytetään niin kauan, kunnes asia on käsitelty tai niin kauan kuin laki ja säännösten mukaiset vaatimukset niin edellyttävät. Voit jättää kanavan kautta voit 3PLogistiikka Group Oy:tä tai sen tytäryhtiöitä koskevia ilmoituksia.

Voit lukea tietojen käsittelyn periaatteista tietosuojaselosteesta.

bottom of page