Monissa yrityksissä varastotilat tai henkilöstön määrät ovat ylimitoitetut, jotta resursseja riittää myös huippusesonkeihin. Toisaalta tilanahtaus tai henkilöstön puute voi olla jatkuvaa, jolloin toiminnan tehokkuus kärsii. Logistiikkatoimintojen ulkoistamisella kiinteät kustannukset saadaan muuttuviksi ja seuraamaan toiminnan volyymivaihteluita.

Ulkoistamisessa tärkeää on toiminnan katkeamattomuus ja laatutason säilyminen sekä parantaminen. Toimitusvarmuuden takaamiseksi on usein järkevää toteuttaa muutos vaiheittain, aloittaen menettelyllä, jossa kokenut henkilöstömme ottaa logistiikkatoiminnot haltuun asiakkaan omissa tiloissa. Tällöin otamme vastuun sovitun työn resrsoinnista sekä kehittämisestä. Myöhemmässä vaiheessa tuotteet siirretään logistiikkakeskuksiimme, jolloin ulkoistuksen kaikki edut saadaan hyödynnettyä.

Kokenut henkilöstömme on ollut mukana kymmenissä logistiikan ulkoistusprojekteissa, joten käsissämme yrityksen toiminnan kannalta tärkeät muutokset saadaan tehtyä luotettavasti ja sujuvasti.

logistiikan ulkoistaminen