Erilaiset projektiluontoiset toimitukset ovat usein tilapäisesti paljon henkilöstöä kuormittavia ja runsaasti tilaa vaativia. Ulkoistamalla projektitoimitusten hoidon meille, tehostatte omaa toimintaanne.

Meillä on monipuolinen kokemus erilaisten tuotteiden pakkaamisesta ja lastaamisesta merikontteihin. Olemme kontittaneet niin laivateollisuuden projektitoimituksia kuin monimutkaisia tuotantolinjoja. Huolehdimme pakkaamisesta ja konttien lastauksesta niin, että tilaajan, vastaanottajan, viranomaisten sekä muiden tahojen vaatimukset täyttyvät, jotta tuotteiden sujuva kuljetus määränpäähän on mahdollisimman varmaa.

kontittaminen