Julkisen sektorin varastoinnissa, tilaamiskäytännöissä, materiaali- ja henkilökuljetuksissa ja ajoneuvojen hallinnassa on valtakunnallisesti mittava kehitys- ja säästöpotentiaali. Logistiikkaan liittyvät toiminnot ovat henkilöstökulujen lisäksi suurin menoerä myös julkisella sektorilla.

Pienilläkin toimintatapamuutoksilla saavutetaan helposti merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä. Yhteistyössä kanssanne voimme päivittää ja tehostaa nykyisiä käytäntöjänne sekä luoda kokonaan uusia toimintatapoja tulevaisuuden tarpeita parhaiten palveleviksi- näistä meillä on kokemusta ja näyttöjä.

Tehdään yhdessä oikeita asioita ja oikein!

logistiikan ulkoistaminen