Julkisella sektorilla on edessään erittäin suuret muutokset myös logistiikan osalta. Tästä syystä katsoimme velvollisuudeksemme tuoda logistiikan osaamisemme ja kokemuksemme myös julkisen sektorin käyttöön. Uusi yhtiömme, 3PL Julkinen Sektori Oy, keskittyy jatkossa pelkästään julkisen sektorin logistiikan kehittämiseen ja sen mukana tuomiin mahdollisuuksiin säästöjen saavuttamiseksi.
Meillä on kokemusta ja näyttöjä toimintatapamuutosten toteuttamisesta julkisella sektorilla esimerkiksi varasto-, tilaus- ja kuljetustoimintojen osalta. Toteutusten osalta on saavutettu sekä toiminnallisia että taloudellisia säästöjä. Näiden kokemuksiemme johdosta olemme vakuuttuneita siitä, että voimme tuottaa myös Teille kustannussäästöjä kaikilla logistiikan osa-alueilla.

logistiikan ulkoistaminen